İŞLETMELERE WEB - SLOGANIYLA WEB SİTESİ OLMAYAN İŞLETME KALMAYACAK !!!

Hizmet Sözleşmesi

 

Genel Hizmet Sözleşmesi

Taraflar: Bu sözleşmede taraflar ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA ve MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır.

Tanımlar: Bu sözleşmede geçen; ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA: ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA MÜŞTERİ: ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA Hizmet ve Ürünlerinden yararlanmak üzere ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ ile sözleşme imzalayan veya çevrimiçi işlem yapan gerçek ve/veya tüzel kişileri, kapsamaktadır.

Madde 1:        ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, Müşteri ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, Müşteri’nin beyan ettiği iletişim bilgileri üzerinden gerçekleştirir. Bu iletişim bilgilerinin güvenliği tamamen Müşteriye aittir. Müşteri iletişim bilgilerindeki değişiklikleri ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Madde 2:        Müşteri, sunum ve tasarım servislerini, 'ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde kullanır. Her birim alan sadece tek bir internet sitesi barındırmak için kullanılabilir. Belirtilen sınırların aşılmasından doğacak sonuçlar Müşteri'nin sorumluluğundadır.

Madde 3:        ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, Müşterinin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteriye aittir.

Madde 4:        ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, Müşterinin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verilerin herhangi bir sebeple kaybolması durumundan ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA sorumlu tutulamaz. 

Madde 5:        Müşteri, site ve tasarım içeriklerinde T.C. Yasaları'na uymak zorundadır. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlı ve patent haklarına karşı işlenebilecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların Müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA anlaşmayı fesih etme hakkını, Müşteri'ye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

Madde 6:        Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasaları'nca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını, Müşteri'ye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

Madde 7:        Internet üzerinden ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA tarafından sunulan hizmetlerde oluşabilecek güvenlik aksaklıkları ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA kendisinden kaynaklanır ise, sorumluluğu kabul eder. 3. şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk Müşteriye aittir. 

Madde 8:        SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ ya olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

Madde 9:        ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, Müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. 3. kişilerden ve kontrol dışı sebeplerden doğacak teknik hata ve ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Madde 10:      ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar durumunda ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA anlaşmayı fesih etme hakkı saklıdır.

Madde 11:      ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, Müşteriye 1 yıllık alan adı tescili (com-net-org-info-biz vb.), 1 yıllık alan adı barındırma hizmeti, E-Posta Hesabı, 7/24 destek ve yardım, web tasarım ara yüzleri, yönetim paneli, sunmaktadır.

 Madde 12:     ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA üretmiş olduğu web tabanlı programların güvenliği açısından kendi sunucuları dışında çalışmasına izin vermez. Programların açık kaynak kodlarına erişim hakkını kendinde tutarak müşteriye web sitesini kontrol edebileceği kontrol panel şifrelerini vermekle yükümlüdür. FTP Sunucu bilgileri Müşteriye verilmemektedir. 

Madde 13:      ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA Müşteri adına tescil ettiği alan adlarını icaan prosedürüne uygun belge karşılığında tescil eder. Müşteri alan adını ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA sunucularının haricinde başka sunuculara yönlendirme hakkına sahiptir. 

Madde 14:      Müşteri, ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ ya web tasarımı için dokümanlarını hazırlayıp dijital ortamda cd veya e-mail yollarıyla vermek zorundadır. ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA müşterinin hesabını sipariş aktifleştikten sonra 24 saat içerisinde aktif eder, web tasarımı ancak dokümanlar ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ nın eline geçtikten sonra iş sıralamasına göre işleme koyar ve işin konumuna göre zamanında tamamlar.

Madde 15:      Müşteri hizmeti aldıktan sonra ancak hizmetin ayıplı olması durumunda 30 (otuz gün) gün içinde sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir ( Bazı hizmet ve ürünlerin yapısından dolayı iptali söz konusu değildir) . Müşterinin sözleşmeyi fesih talebinin ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ ya ulaşması sonrasında müşterinin sunum ve/veya tasarım bedeli olarak ödemiş olduğu bedelin kendisine 1 hafta (7 gün) sonra iade edileceği hususunda taraflar anlaşmışlardır. Bununla birlikte sözleşme ile ihtilaflı sonuçlar doğuracak davranışlarda bulunan kullanıcılar, ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA’ nın alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Madde 16:      ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu marifet ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA kaynakları ile sınırlıdır.

Madde 17:      Müşteri, ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 18:      Bu sözleşme 18 ana madde' den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla ARMANİ BİLİŞİM & MEDYA Ürün ve hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

 

İşletmelere Web Paketine ihtiyacınız mı var? Hemen satış ofisimizi arayın: 0850 532 26 90